Bron:Klaverblad 02-10-1996                        1921-1946  In het hele begin

In het begin van de twintiger jaren was er in feite maar weinig vertier in Hoenderloo.
Wat de jeugd met name kon doen was een beetje kattekwaad uithalen op straat. Als
ze tenminste  niet gesnapt werden door politieagent H.van Ark. Die stak daar vaak een stokje voor en menigeen had diep ontzag voor deze man met de grote blauwe cape.
Meneer Bakker die verbonden was aan de Stichting Hoenderloo en tevens voorganger was van het C.J.M.V.,de Christelijke Jongerenvereniging afdeling Tomotheus, nam in 1921 het initiatief tot een muziekvereniging.

De dorpelingen waren daar zeker voor warm te krijgen, want bij een collecte onder hen op 17 september van dat jaar werd 63 gulden opgehaald. Hiervan kon men bijna 7 tweede hands instrumenten kopen. Jonkheer P.J. Repelaer van Spijkenisse vulde het bedrag aan tot 100 gulden en men kon inderdaad de instrumenten aanschaffen. De jonkheer werd betrokken tot 'de muziek', doordat Lub Maassen er bij zat en tevens huisknecht was op landgoed Deelerwoud. De jonkheer is vanaf dat moment de beschermheer van de muziekvereniging gebleven, tot zijn dood in 1941.
De instrumenten werden tweedehands aangeschaft bij J.H. van Kessel uit Tilburg, die ze in het begin in bruikleen gaf als aanmoediging.

Entre Nous
Omdat het initiatief was van de Jongelingenvereniging kreeg de nieuwe vereniging het Christelijke signatuur mee. Er werd ook een naam gevonden:"Entre Nous"(onder ons). Men begon met 18 leden en er werd een dirigent gevonden in de heer Sterk om de enthousiaste muzikanten te begeleiden.
Deze gedreven man kwam elke maandag trouw op zijn fiets vanuit Deventer naar de repetities en heeft zelfs eens gepresteerd om hijgend en puffend op het allerlaatste moment op een oude transportfiets aan te komen op een concours in Veenendaal. Hij had de trein gemist.
Het allereerste bestuur bestond uit J.W. Bakker, L. Maassen, H. Pluim en R. Bloem. Al spoedig bedachten enkele leden een andere naam: DINDUA, wat stond voor Door Inspanning Nuttig, Door Uitspanning Aangenaam. Leuk gevonden, maar erg praktisch was die niet.
Het ledenaantal groeide gestaag en in 1922 telde de vereniging al 22 leden, die 25 cent per week kwijt waren aan contributie.
In 1926 werd de naam veranderd in VIOS (Vooruitgang Is Ons Streven).
In artikel 33 van een bijvoegsel van de Nederlandsche Staatscourant van dinsdag 11 januari 1927 stond het doel van VIOS als volgt omschreven:
                 'Het doel der vereeniging is de bevordering der toonkunst, het opluisteren van zendingen nationale feesten, kinderfeesten, samenkomsten, uitgaande van de Christelijke jongelingsvereeniging, en het geven van openbare uitvoeringen'.

Artikel 14-4 moest er voor zorgen dat de leden zich zouden gedragen, wat volgens de overlevering niet altijd even goed gelukt is, aangezien het wel eens een dolle boel was. De tekst ervan:
                'Werkende leden zijn verplicht zich tijdens alle muziekuitvoeringen, vergaderingen en repetities fatsoenlijk te gedragen'.

VIOS bracht leven in de brouwerij en praktisch iedere jongeling wilde daar wel bij. Men repeteerde in het oude Volkshuis bij het licht van olielampjes, die op de onmogelijkste momenten uitfloepten. Als Man(n)us van de Berg op de grote trom sloeg viel de kalk soms van de muren. Bij uitvoeringen, ook in het oude Volkshuis, zorgde veldwachter Van Ark ervoor, dat iedereen stil was. Zo niet, dan sprak hij de persoon vermanend toe. Als er dan nog niet geluisterd werd pakte hij "je in je donder".
Dirigent Sterk heeft zo'n 8 jaar de muzikanten van VIOS wat weten bij te brengen en heeft destijds een goede basis achter gelaten. Na hem nam dirigent Van Voorst het stokje over en onder hem heeft men grote successen weten te boeken. Men ging naar concoursen en dat moeten nog wel eens ware belevenissen zijn geweest. Men reisde meestal per bus, waar Gijs van de Brink de chauffeur van was.

NCRV
Voor veel oudgedienden is het concert bij de NCRV in Hilversum één van de hoogtepunten geweest. Dit gebeurde op 15 december 1931 en was tot stand gekomen door bemiddeling van de beschermheer. Sommigen waren nog nooit zo ver van huis geweest en hadden maar liefst 35 cent op zak. Aangezien maar heel weinigen in het dorp een radio hadden was er eentje geplaatst bij het Volkshuis. Praktisch het hele dorp was aanwezig om te luisteren en ze werden niet teleurgesteld, aangezien het optreden van ongeveer drie kwartier prima verliep. De muzikanten waren ook zo in de wolken over hun optreden, dat ze niet eens gemerkt hadden, dat tussen Otterlo en Hoenderloo een band van de velg van de bus was gelopen.

Langzamerhand was men wel toe aan wat nieuwe instrumenten en door een collecte in 1937 was het uiteindelijk ook mogelijk deze aan te schaffen.

In 1941 werd een gezellige jubileumreceptie gehouden met daarin als onderdeel een revue die was samengesteld door G. Karman. De titel was heel toepasselijk '20 jaar bestaan van VIOS' en bevatte een in memoriam voor Jhr. Repelear. Dirigent Van Voorst werd helaas in de Tweede Wereldoorlog opgepakt en het roer werd overgenomen door de heer Kalf. Voordat in 1958 Dick Veldhuis voor het orkest kwam, zijn nog de heren Kwast, Mooy, Hehne en Van Reeuwijk in beeld geweest. De laatste was de leraar geweest van Veldhuis en had er voor gezorgd, dat deze bij VIOS kwam en lange tijd het gezicht er van zou gaan bepalen.

Wij bestaan 100 jaar! Word lid van onze Club van 100!

Onze VIOS muziekvereniging bestaat dit jaar precies 100 jaar en wij willen dat graag met u vieren! U kunt ons helpen door lid te worden van de Club van 100 door 100 euro over te maken naar onze rekening. Wij organiseren graag nieuwe activiteiten en schaffen nieuwe muziek aan om het 100-jarig bestaan onvergetelijk te maken!

Club van 100

Wij zijn heel blij met onze donateurs! Word ook donateur!

Wij stellen het zeer op prijs als u betrokken bent bij onze muziek, onze optredens bezoekt en ons ondersteunt met een bescheiden financiële bijdrage. Op deze manier kunnen wij onze naam waarmaken: Vooruitgang is ons Streven!

Word donateur!

Wilt ons helpen als sponsor?

Onze sponsoren hebben een speciale rol bij onze muziekvereniging. Wij worden op allerlei verschillende manieren geholpen om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van onze muziek! Wilt u ons ook helpen als sponsor? Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Wilt u ook sponsor worden?